Poradkyňa vo fashion kútiku

Komorná diskusia s Katherine Terekovou

Kate sa ako manželka, mama deviatich detí a žena žijúca v komunite s ďalšími ženami stretla vo svojom živote už asi takmer s každou manželskou a výchovnou témou. Katine obľúbené témy sú: homeschooling, starostlivosť o seba, slávenie domácej liturgie, varenie. V komornej diskusii s ňou budete mať možnosť načerpať z jej múdrosti a skúsenosti.

Praktický pohybový workshop s Tomášom Rusňákom

V rámci workshopu komplexne pokryjeme tému dýchania, diastázy a panvového dna. Ukážeme si top techniky a praktické informácie, ktoré vzájomne súvisia.

Na vybrané témy vám dám zrozumiteľné teoretické vysvetlenie funkcie a príčiny vzniku problémov, ale tiež praktické ukážky na konkrétne riešenia, cviky, tipy.

Workshop je postavený na základe mojich osobných desaťročných skúseností z praxe terapeuta, trénera, kouča, ale najmä na odborných informáciách, ktoré som nadobudol v rámci zahraničného vzdelávania do dnešného dňa. Je to prienik informácií do praxe z konceptov ako Anatomy Trains, AT in motion, AT in training, Structural integration, Zoga, Fascial Manipulation By Stecco, DNS, NDS, PDTR, Born to walk, Born to move, Move your DNA.

Počas workshopu budeme veľa dýchať, ukážeme si rôzne chyby dýchania. Následne budeme meniť svoj stereotyp dýchania, budeme využívať dýchanie ako dynamický preventívny prvok pre stabilitu chrbtice, prevenciu bolesti chrbtice, ukážeme si výhody dobrého dýchania aj pre športový výkon, celkovú vitalitu, prekrvenie, okysličenie organizmu.

Ženy po pôrode či tehotenstve naučíme, ako efektívne odstrániť cvičením diastázu a spevniť panvové dno. Budeme pracovať aj vo dvojiciach a učiť sa jeden na druhom, čo máme robiť pri cvičení v ľahu, sede aj stoji.

Workshop s Anežkou Karľa: Aké sú tvoje silné stránky?

Na tomto workshope sa bližšie pozrieme, aké sú vaše individuálne silné stránky. Pomocou aktivít budete mať možnosť objaviť, ako sa vaše silné stránky prejavujú v rámci bežného dňa. Budeme sa snažiť ich pomenovať a objaviť v oblastiach, v ktorých ich žijete – či už v práci, alebo osobnom živote. Pomocou vedenej reflexie sa budeme stávať citlivejšími na to, kde zo svojich silných stránok čerpáme  a kde sa možno stále snažíme byť niekým iným. Budeme sa sústrediť na to, ako svoje talenty zaceliť tak, aby sme z nich budovali silné stránky.Teším sa na vás!

Zážitkový workshop s Edwardom Groodym: Kontemplatívna modlitba

Tento workshop vám ponúka skúsenosť 20-minútovej skupinovej kontemplatívnej modlitby a príležitosť túto skúsenosť následne zreflektovať v zdieľaní a diskusii s Edwardom.