Starám sa

aby som rástla do plnosti Krista

Spustenie predaja vstupeniek:
25.3.2023 na sviatok Zvestovania Pána

Spustenie predaja vstupeniek:
25.3.2023 na sviatok Zvestovania Pána

Tvoríme pre vás výživný a podnetný priestor, v ktorom môžete zažiť ženskú spriaznenosť.  Nechajte sa inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a  zjednocovania s Kristom. Oddýchnite si  a doprajte si čas pre seba.

Komunita, inšpirácia a povzbudenie. To sú naše tri piliere.

Komunita, pretože veríme, že Boh vložil medzi nás ženy tajomnú spriaznenosť, sesterstvo. Túžime, aby sme ho na konferencii, a nielen na nej zakúšali. Aby sme zažívali, že nám môže byť spolu dobre. Že sa nemusíme porovnávať a už vôbec nie ohovárať. Že môžeme byť voči sebe dobré a prajné

Inšpirácia, pretože tak to je, že sme rozličnými údmi Kristovho tela a vzájomne si slúžime rôznymi spôsobmi. Niektoré svojou odbornosťou, iné hĺbkou vhľadu či schopnosťou podeliť sa o praktické tipy, načúvať a klásť otázky, ktoré nám pomáhajú rásť. Potrebujeme sa navzájom a na konferencii si budeme môcť vzájomne poslúžiť a inšpirovať sa.
Povzbudenie, pretože všetky poznáme, čo je to únava a frustrácia. Všetky potrebujeme pravidelne povzbudiť a posilniť na svojej ceste. Zatiahnuť hlbšie k nášmu Zdroju i k našim osobným zdrojom tvorivých síl.

Program 2023

ČasHlavný programParalelný
8:00 — 8:45Registrácia v Primaciálnom paláci, káva, koláčikKaviareň
9:00 — 9:45Sv. omša v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
10:00 — 10:20PrivítanieBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
10:20 — 11:00Andrea Mikolášiková: Starám sa, aby som rástla do plnosti KristaBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
11:00 — 12:00Edward Groody: Ako rásť v kontempláciiBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
12:00 — 12:15Krátka prestávkaBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
12:15 — 13:15Jakub Garčár SJ: Načúvam. Boží hlas a ženská intuíciaWorkshop s Edwardom Groodym;
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
13:15 — 14:30Obed a kaféBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
14:30 — 15:00Koncert Miriam Kaiser Trio
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
15:00 — 16:30Anežka Karľa: Akú sú moje silné stránky a prečo porovnávanie nefunguje?
Tomáš Rusňák: Integrálne silná žena
Lucia Hidveghyová:
čoskoro sa dozviete
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
16:30 — 16:50Krátka prestávkaBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
16:50 — 18:15Kate Tereková:Workshopy s Anežkou Karľa a Tomášom  Rusňákom
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.

Sprievodný program

Vstupenky

Lístok
Klasik plus

96
76 prvých 15 lístkov
 • 45-minútový koučingový rozhovor
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Celodenná možnosť bezplatného beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert Miriam Kaiser Trio
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
Predpredaj

Lístok
Klasik

86
66 prvých 15 lístkov
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Celodenná možnosť bezplatného beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert Miriam Kaiser Trio
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
PREDPREDAJ

Online
stream

24
 • všetky prednášky
 • z pohodlia vášho domova
 • v čase, ktorý vyhovuje vám
 • po dobu 30 dní

Lístok
Klasik

100
86 zľavnená cena vďaka našim partnerom
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Celodenná možnosť bezplatného beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert Miriam Kaiser Trio
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko

Lístok
Klasik plus

110
96 zľavnená cena vďaka našim partnerom
 • 45-minútový koučingový rozhovor
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Celodenná možnosť bezplatného beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert Miriam Kaiser Trio
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko

Rečníci

Tím

Andrea Mikolášiková

riaditeľka konferencie
študovala katolícku teológiu - po liceniátny stupeň so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny. Stojí za projektom zastolom.sk, v rámci ktorého sa teraz podieľa na organizácii Ženskej katolíckej konferencie a šírení seminárov Tvorby spoločenstva na Slovensku. Jej srdcovými témami sú manželstvo, mystika, ženská spiritualita, Community Building (tvorba spoločenstva).

Anička Pastoreková

projektová manažérka
Anička je absolventka odboru medzinárodný manažment Ekonomickej univerzity vo Viedni. Pracuje v oblasti konzultingu a vo voľnom čase sa venuje projektovému manažmentu, sprevádzaniu turistov a doučovaniu cudzích jazykov. Angažuje sa v komunite absolventov Kolégia Antona Neuwirtha, Global Outreach a v saleziánskom diele na Trnávke. Objavovať krásu a žasnúť nad rozmanitosťou duší žien ju napĺňa veľkou radosťou a verí, že i vďaka tejto konferencii zveľadíme Jeho dielo v nás.

Juraj Šúst

predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa
vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Bratislavské/Košické Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum - revue pre súčasnú kresťanskú kultúru. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na rádiu Devín a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.

Rebeka Lukáčová

projektová a event manažérka
vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU. Momentálne pracuje pre Spoločenstvo Ladislava Hanusa ako projektová a event manažérka. Produkčne zastrešuje festivaly Bratislavské/Košické Hanusove dni a pôsobí aj v dramaturgických tímoch festivalov.

a ďalší vzácni ľudia, ktorí nám pomáhali a radili

Organizátori

Partneri

Mediálni partneri

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii prostredníctvom tohto formulára:

KOUČING

Rozhovor s kresťanskou koučkou – platí pre lístok KLASIK PLUS

V priebehu celej konferencie budeme mať k dispozícii na 45-minútový rozhovor niekoľko kresťanských koučiek. Koučku, s ktorou by ste sa chceli rozprávať, si môžete vybrať na základe profilov, ktoré nájdete tu nižšie. Krátky čas pred konferenciou Vám pošleme registračný formulár, prostredníctvom ktorého si budete môcť zarezervovať presný čas aj meno koučky.

Rozhovor s kresťanským koučom je spôsob, ako odhaliť v sebe potenciál rastu, ako objaviť riešenia, o ktorých sme boli presvedčení, že ich nemáme, ako vyriešiť životné ťažkosti a pritom rešpektovať plnohodnotné kresťanské hľadisko. Kresťanský koučing  môže byť vhodnou cestou nielen vtedy, „keď už je zle“, ale najmä preventívne.

Medzi najčastejšie okruhy otázok, s ktorými sa ľudia na kresťanských koučov obracajú:

 • Ako sa dostať z krízy v manželskom vzťahu;
 • Ako prijať samu seba, budovať svoju sebahodnotu a sebaúctu;
 • Ako pracovať so svojimi emóciami, aby neubližovali druhým i mne;
 • Ako mať blízky vzťah s Bohom, po ktorom túžim a ostávať v Jeho pokoji i v ťažkostiach;
 • Ako najlepšie odovzdať vieru svojim deťom;
 • Ako získať istotu pri voľbe životného partnera;
 • Ako zostať Bohu verný aj po rozchode s partnerom

Erika Kopisová

poskytuje kresťanský koučing, psychologické a pedagogické poradenstvo, vzdelávacie a výchovné podporné programy, starostlivosť nielen o dušu, ale aj telo cez službu masáží. Koučing vníma ako dobrý nástroj na pochopenie samého seba. Fascinuje ju na ňom opätovná skúsenosť vanutia Ducha Svätého a schopnosť koučovaného nachádzať prekvapivé odpovede.

Sestra Kamila

je saleziánka. Život ju zavial do výcviku kresťanského koučovania a do dvojročného medzinárodného výcviku zameraného na to, ako užitočne pracovať s emóciami tak, aby nám slúžili a nie nás ovládali. S pokorou a radosťou sa venuje ženám, ktoré hľadajú sprevádzanie na ceste osobného, duchovného alebo profesionálneho života.

Zuzana Ševčíková

je kresťanská koučka a manažérka. Tak ako líška naučila Malého princa, že dobre vidíme iba srdcom a to podstatné je očiam neviditeľné, to isté Zuzanu učí aj koučing. To podstatné je ukryté v každom z nás. Práve koučovací rozhovor nám pomáha sa k tej podstate dostať, prípadne ju objaviť. Každý takýto rozhovor Zuzana vníma ako priestor, kde sa myseľ stretáva so srdcom, emócia s túžbou.

Sestra Mariela

je školská sestra sv. Františka z Assisi. Koučing vníma ako cestu kráčania. Učí sa spoznávať seba a pracovať s emóciami tak, aby slúžili človeku.  Pri  koučovaní sa otvára pred ňou "posvätná pôda" koučovaného, kde vstupuje s pokorou. Prežíva skúsenosť, keď Duch Svätý pomáha nájsť človeku odpovede, ukryté hlboko v jeho vnútri, a  on tak nachádza "nový motor pre nové kráčanie".

Miriam Němcová

Kresťanská a transformačná koučka, lektorka a autorka rozvojových vzdelávacích programov. Koučingu sa profesionálne venuje od roku 2016. Je zakladateľka LOGOS Academy, lektorka kresťanského koučingu, akreditovaná supervízorka. Venuje sa popularizácii koučingu a zavádzaniu koučovacieho prístupu do rôznych profesií. „Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.“

Zuzana Funteková

Manželka a mama 3 dospelých detí a jednej tínedžerky. Vyštudovala liečebnú pedagogiku. Pracovala ako terapeut s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou. Je kresťanskou koučkou, supervízorkou v pomáhajúcich profesiách a spoluautorkou a lektorkou vzdelávacích programov LOGOS Academy. Koučingu sa venuje od roku 2014 a našla v ňom rešpektujúci nástroj, ktorý napomáha sebauvedomeniu a hľadaniu vlastnej cesty. „ Ako žena v pomáhajúcej profesii som hľadala spôsob sprevádzania, ktorý by rešpektoval slobodu a dôstojnosť, ktorá nám bola daná a súčasne vytváral priestor a podmienky pre zmenu. Som vďačná, že môžem byť účastná tejto premeny. Koučing mi umožňuje žasnúť a čím som staršia žasnem viac.“

Mgr. Martina Jokelová Ťuchová

je mamina šiestich detí, novinárka a redaktorka v kresťanskom vydavateľstve. Spolu s manželom vedie Rodinnú montessori škôlku a organizuje semináre o výchove pre rodičov. Koučuje päť rokov a pri koučovacom rozhovore často vníma, ako sa Boh starostlivo dotýka koučovaného a v slobode a nehe sa mu približuje tam, kde ho pustí a dovolí mu spolupracovať pri hľadaní plnosti života.

BEAUTY KÚTIK

V priebehu celej konferencie bude k dispozícii na líčenie či poradenstvo starostlivosti o pleť niekoľko poradkýň. Krátky čas pred konferenciou Vám pošleme registračný formulár, prostredníctvom ktorého si budete môcť zarezervovať presný čas na starostlivosť o seba. Z Beauty kútiku si tiež budete môcť odniesť malý darček.

Workshopy

Na tejto stránke usilovne pracujeme.

Andrea Mikolášiková

manželka a mama piatich detí. Študovala katolícku teológiu - po liceniátny stupeň so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny. Stojí za myšlienkou Ženskej katolíckej konferencie a šírením seminárov Tvorby spoločenstva (Community Building) na Slovensku. Jej srdcovými témami sú manželstvo, mystika, ženská spiritualita, Community Building (tvorba spoločenstva).

Edward Groody

dlhoročne praktizuje kontemplatívnu modlitbu súhlasu a je jej lektorom, certifikovaným neziskovou organizáciou Contemplative Outreach. Edward vedie kontemplatívne semináre a semináre tvorby spoločenstva (Community Building) po celom svete. Je žiakom a dlhoročným spolupracovníkom tvorcu Community Building, psychológa Scotta Pecka.

Jakub Garčár SJ

po absolvovaní teologických štúdií zameraných na ignaciánsku spiritualitu a spirituálnu teológiu roky dával ignaciánske exercície. Práve vďaka službe duchovného sprievodcu a spovedníka ho dobrý Pán požehnáva aj kontaktom s vnútrom ženy a jej prežívaním vzťahu s Bohom, čo je pre Jakuba tajomná zem svätá, pred ktorou s pokorou vyzúva sandále. V súčasnosti je tajomníkom provinciálneho predstaveného jezuitov na Slovensku a tiež národným ekleziálnym asistentom Spoločenstva kresťanského života CVX.

Anežka Karľa

Anežka je absolventka práva, avšak prostredníctvom spoznania svojich talentov a silných stránok sa rozhodla zmeniť svoje smerovanie. Rozvíjala a učila deti z marginalizovaných skupín v rámci programu Teach for Slovakia. Vždy ju to ťahalo k rozvoju druhých, už ako študentka vzdelávala odsúdených a odsúdené vo väzniciach ako lektorka Street Law. Má skúsenosti aj zo štátnej správy v rámci Kancelárie prezidenta. Dáva jej zmysel rozvíjať to, kým sme a učiť sa byť lepšou verziou samých seba namiesto sústredenia sa na to, kým nie sme. Anežka má medzinárodnú certifikáciu kouča a aktuálne pôsobí aj ako konzultantka a talentová mentorka.

Tomáš Rusňák

Hovorí o sebe: "Som milované Božie dieťa, manžel, otec. Homo viator, človek putujúci životom k večnosti.” Fascinovaný sv. Františkom z Assisi a sv. Vincentom Pallottim túži po integrálnom a prirodzenom živote vo vzťahu k Bohu, k sebe, k blížnym a prírode. Profesne ako Health Coach a štrukturálny terapeut “opravuje" ľudí z bolestí, učí, “aby pohyb nebolel” a koučuje ľudí v oblasti pohybu, výživy a životosprávy celkovo. Hľadá prienik cez aplikáciu sekulárnych/vedeckých a kresťanských/duchovných právd, hodnôt a čností do jednoty pre plnší, vitálnejší, vyváženejší a integrálny život na pozemskej ceste.

Lucia Hidveghiová

Lucia Hidvéghyová je žena, pre ktorú je dôležitá otvorenosť, Božie slovo a dialóg. Vyštudovala dejiny výtvarného umenia. Neskôr sa ako dobrovoľníčka dostala do Izraela, kde začala spoznávať Sväté písmo a judaizmus. Počas piatich rokov života vo Svätej zemi sa rozhodla naplno venovať tejto oblasti a židovsko-kresťanským vzťahom. Študovala na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a neskôr na Univerzite v Cambridge, doktorát z katolíckej teológie obhájila na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde pôsobí od roku 2008 na Katedre biblických a historických vied. Je členkou tímu slovenských biblistov a odborníkov, ktorí spolupracujú na novom preklade Svätého písma s komentármi. Za najväčšiu školu svojho života považuje ticho pri umierajúcich rodičoch a pobyt v púšti.

Katherie Potocká Tereková

Narodila sa a vyrastala v USA. V Európe žije viac než 20 rokov. Je manželkou slovenského gréckokatolíckeho kňaza Juraja Tereka. S manželom a 9 deťmi žijú v rakúskom Trumau v komunite Medzinárodného teologického inštitútu. Katie miluje homeschooling, Montessori pedagogiku, v Trumau založila a vedie Átrium Dobrého Pastiera.

Miriam Kaiser

je slovenská huslistka, speváčka a skladateľka. Vo svojich piesňach vychádza zo znalostí klasickej hudby, ale zároveň sa nevyhýba ani ľudovej spevavosti. Práve vďaka využívaniu klasických postupov a zachovaniu piesňovej formy je táto strunová zostava na Slovensku jedinečná. Dôležitou súčasťou zvuku sú poetické a duchovne ladené texty. Inšpiráciu biblickými textami Starého a Nového Zákona nachádzame na jej aktuálnom albume s názvom Šalamúnová sieň. Svoju tvorbu s radosťou prezentuje na koncertoch s trojicou profesionálnych hudobníkov: husle - Michal Slamka, violončelo - Matej Tkáč, gitara a mandolína - Terézia Mardiaková.