ženská katolícka konferencia 2024

Manželka a mama

18.5.2024, Bratislava, primaciálny palác

Pripravujeme pre vás
Vianočnú ponuku lístkov

Pripravujeme pre vás
Vianočnú ponuku lístkov

Tvoríme pre vás výživný a podnetný priestor, v ktorom môžete zažiť ženskú spriaznenosť.  Nechajte sa inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a  zjednocovania s Kristom. Oddýchnite si  a doprajte si čas pre seba.

Komunita, inšpirácia a povzbudenie. To sú naše tri piliere.

Komunita, pretože veríme, že Boh vložil medzi nás ženy tajomnú spriaznenosť, sesterstvo. Túžime, aby sme ho na konferencii, a nielen na nej zakúšali. Aby sme zažívali, že nám môže byť spolu dobre. Že sa nemusíme porovnávať a už vôbec nie ohovárať. Že môžeme byť voči sebe dobré a prajné

Inšpirácia, pretože tak to je, že sme rozličnými údmi Kristovho tela a vzájomne si slúžime rôznymi spôsobmi. Niektoré svojou odbornosťou, iné hĺbkou vhľadu či schopnosťou podeliť sa o praktické tipy, načúvať a klásť otázky, ktoré nám pomáhajú rásť. Potrebujeme sa navzájom a na konferencii si budeme môcť vzájomne poslúžiť a inšpirovať sa.
Povzbudenie, pretože všetky poznáme, čo je to únava a frustrácia. Všetky potrebujeme pravidelne povzbudiť a posilniť na svojej ceste. Zatiahnuť hlbšie k nášmu Zdroju i k našim osobným zdrojom tvorivých síl.

Program 2024

ČasHlavný programParalelný
8:00 — 8:45Registrácia v Primaciálnom paláci, káva, koláčikKaviareň
9:00 — 9:45Sv. omša v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
10:00 — 10:20PrivítanieBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
10:20 — 11:00Andrea Mikolášiková: Starám sa, aby som rástla do plnosti KristaBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
11:00 — 12:00Edward Groody: Ako rásť v kontempláciiBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
12:00 — 12:15Krátka prestávkaBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
12:15 — 13:15Jakub Garčár SJ: Načúvam. Boží hlas a ženská intuíciaWorkshop s Edwardom Groodym;
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
13:15 — 14:30Obed a kaféBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
14:30 — 15:00Koncert Miriam Kaiser Trio
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
15:00 — 16:30Anežka Karľa: Akú sú moje silné stránky a prečo porovnávanie nefunguje?
Tomáš Rusňák: Integrálne silná žena
Lucia Hidveghyová:
čoskoro sa dozviete
Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
16:30 — 16:50Krátka prestávkaBeauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
16:50 — 18:15Katherine Tereková: Ako nájsť odpočinok v Kristovi uprostred víru povinností?Praktický pohybový workshop s Tomášom Rusňákom;
Aké sú moje silné stránky? Workshop s Anežkou Karľa

Beauty kútik;
Koučing;
Kaviareň;
Nákupná zóna.
8:00 — 8:45
Sv. omša v Jezuitskom kostole
8:45 — 9:45
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
Registrácia

(káva, koláčik, beauty kútik, koučing)

10:00 — 10:20
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
Privítanie
10:20 — 11:00
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
STARÁM SA O PLNOSŤ KRISTA VO MNE. INŠPIROVANÉ EDITOU STEINOVOU.

Andrea Mikolášiková, teologička

Aká je ženská duša podľa Edity Steinovej? V čom spočívajú jej poklady a aké meno majú bažiny, v ktorých môže o svoje poklady prísť? Čo môže ponúknuť tomuto svetu a o čo ho môže pripraviť? Sprevádzané Editou Steinovou sa pozrieme na to, čo konkrétne znamená pre nás, ženy, rozvíjať naše krstné povolanie rásť do plnosti Krista a aké praktické prostriedky na to máme k dispozícii.

11:00 — 12:00
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
AKO RÁSŤ V KONTEMPLÁCII

Edward Groody, certifikovaný lektor modlitby súhlasu

Modlitba súhlasu je spôsob modlitby vychádzajúcej zo starokresťanskej kontemplatívnej praxe ako tichého spoločenstva s Bohom, ktoré presahuje pojmy, slová a obrazy. Typicky trvá 20 minút. Modlitba súhlasu spočíva v odpovedi na Kristovho Ducha súhlasom s Božou prítomnosťou a jeho činnosťou v nás. Táto modlitba uľahčuje prechod od aktívnejších spôsobov modlitby: ústnej modlitby, rozjímania či afektívnej modlitby k modlitbe spočinutia v Bohu. Modlitba súhlasu má obohatiť a doplniť iné formy modlitby, nie ich vylúčiť či nahradiť. Ovocím tejto modlitby je silnejšie vnímanie Božej prítomnosti a konania v bežnom živote.

12:00 — 12:15
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
Krátka prestávka
12:15 — 13:15
Paralelný program:
Workshop s Edwardom Groodym
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
AKO NÁJSŤ ODPOČINOK V KRISTOVI UPROSTRED VÍRU POVINNOSTÍ

Katherine Tereková, manželka gréckokatol. kňaza a mama 9 detí:

“Poďte ku mne všetci, čo sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.” Mt 11, 28

Starosti. Stres. Vyhorenie. Neistota. Frustrácia.

Toto sú niektoré z opakujúcich sa tém našich čias.

Ako môžeme viesť život v plnosti uprostred všetkého hluku, ktorý nás obklopuje, zaťažené všetkými povinnosťami, ktoré nesieme ako ženy, manželky a mamy?

Svet nám ponúka šťastie, ak si kúpime nejaký produkt, ak budeme vyzerať určitým spôsobom, alebo ak si niečo doprajeme. Žijeme naše zaneprázdnené životy a máme pocit, že v priebehu dňa nemáme dosť času na zvládnutie všetkého, čo je potrebné, nieto na nájdenie času pre odpočinok nášho tela a duše… Ako môžeme dať našej rodine to najlepšie zo seba, keď sa cítime vyčerpané a bez energie?

Je to Ježiš Kristus, v kom nájdeme odpoveď. V podriadení našej vôle Božej vôli.

V spoznaní našich skutočných potrieb a nájdení spôsobu, ako ich naplniť.

On je náš odpočinok. On je náš pokoj.

13:15 — 14:30
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
Obed a kafé
14:30 — 15:00
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
Koncert Miriam Kaiser Trio

Miriam je slovenská huslistka, speváčka a skladateľka. Vo svojich piesňach vychádza zo znalostí klasickej hudby i ľudovej spevavosti. Rada čerpá z biblických motívov. Sprevádzaná je trojicou profesionálnych hudobníkov.

15:00 — 16:30
POZNÁM SVOJE SILNÉ STRÁNKY A PREČO POROVNÁVANIE NEFUNGUJE

Anežka Karľa, lektorka silných stránok

"Nemôžeš byť niekým iným, môžeš byť len viac tým, kým už si.”

Existuje spôsob, ako sa stávať plnšie tým, kým si! Je to cesta sebapoznávania a rozvíjania spoznaného. Prvým krokom je pozvanie objaviť dary, ktoré práve do teba Boh vložil, prijať ich a naučiť sa ich používať. Niekedy to môže byť náročné, pretože sme počas života nazbierali rôzne nálepky, ktorými nám druhí ľudia hovorili, kým sme a kým nie sme (dobré dievčatko, čierna ovca, nemehlo, naša šikovnica...). Zlepiť zo seba nálepky a prizrieť sa v pravde tomu, kým ťa Boh stvoril, to je dobrodružná cesta, ktorou ťa budem rada sprevádzať!

INTEGRÁLNE SILNÁ ŽENA

Tomáš Rusňák, fyzioterapeut, kouč

Čo definuje integrálne silnú ženu? Čo konkrétne by mala takáto žena dokázať na tele plus  duši či duchu? Ako si dokáže identifikovať svoje silné a slabé miesta? Ako dokáže posilniť tie slabé a vyladiť tie silné? Kde je hranica zdravej túžby po integrálnom raste na tele plus  duši a duchu a kde už sme poza? Ako dokáže čítať znaky tela cez psychosomatiku a ako cez somatopsychiku? Ako jej tieto poznatky pomôžu v prevencii preťaženia, vyhorenia alebo v bolesti? Aké kroky môže preventívne robiť a na čo nezabudne vo svojom dennom režime?

SME POVOLANÉ ŽIŤ NAPLNO A STÁVAŤ SA DAROM

Lucia Hidvéghyová, biblistka

Každý človek je jedinečný, ale nikto si nevystačí sám. Sme pozvaní žiť svoj potenciál naplno a stávať sa darom pre druhých. K tomu potrebujeme poznať seba samých, otvoriť sa pre posvätné tajomstvo v nás a objavovať svoje najhlbšie ja. Kto som alebo aká som? Aké otázky si mám klásť a kde nájdem oporu pre toto hľadanie v Biblii? Príďte, budeme o tom uvažovať spoločne. Necháme sa inšpirovať židovskými biblickými komentármi, ktoré uvažujú o sebadarovaní pomerne prekvapivým spôsobom.

16:30 — 16:45
Paralelný program:
Kaviareň
Beauty kútik
Koučing
Krátka prestávka
NAČÚVAM BOŽIEMU HLASU A ŽENSKEJ INTUÍCII

Andrea Mikolášiková "spovedá" jezuitu a duchovného sprievodcu Jakuba Garčára

Načúvanie si vyžaduje ochotu a úsilie, a iba tým to nekončí. Pravdivo počuť a zorientovať sa vo všetkých hlasoch, ktoré nás denne oslovujú, a skutočne im porozumieť, si zvyčajne pýta aj trpezlivé a úprimné rozlišovanie. Ako rozlíšiť Boží hlas od iných "hlasov", ktoré nám neustále bežia v mysli? Aký je rozdiel medzi Božím hlasom a ženskou intuíciou? A čo je to sloboda k nezaujatosti, o ktorej nevyhnutnosti hovorí sv. Ignác z Loyoly, ktorý nám bude pri uvažovaní nad touto témou spoločníkom?

Pripravujeme

Sprievodný program

Vstupenky

LÍSTKY UŽ V PREDAJI

Lístok
Klasik plus

96
76 prvých 15 lístkov
 • 45-minútový koučingový rozhovor
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Celodenná možnosť bezplatného beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert Miriam Kaiser Trio
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
Predpredaj

Lístok
Klasik

86
66 prvých 15 lístkov
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Celodenná možnosť bezplatného beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert Miriam Kaiser Trio
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
PREDPREDAJ

Online
stream

24
 • všetky prednášky
 • z pohodlia vášho domova
 • v čase, ktorý vyhovuje vám
 • po dobu 30 dní

Lístok
Klasik

100
86 zľavnená cena vďaka našim partnerom
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Možnosť beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
 • Garantované miesto v jednom workshope (zo sprievodného programu)

Lístok
Klasik plus

110
96 zľavnená cena vďaka našim partnerom
 • 45-minútový koučingový rozhovor
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Možnosť beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
 • Garantované miesto v jednom workshope (zo sprievodného programu)

Skupinový online stream

60
 • všetky prednášky
 • z pohodlia vášho domova
 • v čase, ktorý vyhovuje vám
 • po dobu 30 dní
 • v spoločnosti vašich priateliek, sestier, stretka alebo komunity
 • jeden link pre celú skupinu na vytvorenie priestoru pre zdieľanie a diskusiu

Štedrá
vstupenka

140
Rada prispejem viac na náklady podujatia a podporím tak konferenciu
 • 45-minútový koučingový rozhovor
 • Vstup na celodenný program
 • Obed
 • Koláčik a káva od Zlatého zrnka
 • Možnosť beauty poradenstva a líčenia
 • Koncert
 • Nákupná zóna
 • Kaviareň
 • Diskrétny priestor na starostlivosť o bábätko
 • Garantované miesto v jednom workshope (zo sprievodného programu)

Rečníci

Pripravujeme

Tím

Andrea
Mikolášiková

riaditeľka konferencie
študovala katolícku teológiu - po liceniátny stupeň so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny. Stojí za projektom zastolom.sk, v rámci ktorého sa teraz podieľa na organizácii Ženskej katolíckej konferencie a šírení seminárov Tvorby spoločenstva na Slovensku. Jej srdcovými témami sú manželstvo, mystika, ženská spiritualita, Community Building (tvorba spoločenstva).

Anička
Pastoreková

senior projektová manažérka
Anička je absolventka odboru medzinárodný manažment Ekonomickej univerzity vo Viedni. Pracuje v oblasti konzultingu a vo voľnom čase sa venuje projektovému manažmentu, sprevádzaniu turistov a doučovaniu cudzích jazykov. Angažuje sa v komunite absolventov Kolégia Antona Neuwirtha, Global Outreach a v saleziánskom diele na Trnávke. Objavovať krásu a žasnúť nad rozmanitosťou duší žien ju napĺňa veľkou radosťou a verí, že i vďaka tejto konferencii zveľadíme Jeho dielo v nás.

Juraj
Šúst

predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa
vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Bratislavské/Košické Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum - revue pre súčasnú kresťanskú kultúru. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na rádiu Devín a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.

Michaela
Sotáková

junior projektová manažérka
Miška v súčasnosti študuje psychológiu na filozofickej fakulte UK v Bratislave, a je čerstvou absolventkou vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha. Rada premýšľa o budovaní ženskej a mužskej identity z hľadiska psychológie, teológie a antropológie. Verí, že prežívanie duše je úzko spojené s telom. Aj preto vidí zmysel v organizovaní Ženskej katolíckej konferencie, kde sa telo a duša neoddeľujú, ale obom sa dáva priestor, čím sa prehlbuje ženská spiritualita.

Dominika
Kostolníková

koordinátorka obchodu
Dominika sa venovala štúdiu ekonómie a daní v Bratislave, neskôr pokračovala v IT odbore v Cambridge. V súčasnosti sa venuje softvérovému testingu a tiež svoj čas a energiu rada investuje do akademicko-formačného programu Spoločenstva Ladislava Hanusa. Tam pôsobí ako koordinátorka a je zapojená do organizácie eventov ako Verbum talkshow.Ženská konferencia je pre ňu jednou z ciest, ako hľadať svoju ženskosť a identitu v rôznych oblastiach života a zároveň ju ponúkať ako dar ostatným.

a ďalší vzácni ľudia, ktorí nám pomáhali a radili

Organizátori

Partneri

Mediálni partneri

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii prostredníctvom tohto formulára:

Andrea Mikolášiková

manželka a mama piatich detí. Študovala katolícku teológiu - po liceniátny stupeň so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny. Stojí za myšlienkou Ženskej katolíckej konferencie a šírením seminárov Tvorby spoločenstva (Community Building) na Slovensku. Jej srdcovými témami sú manželstvo, mystika, ženská spiritualita, Community Building (tvorba spoločenstva).

Edward Groody

dlhoročne praktizuje kontemplatívnu modlitbu súhlasu a je jej lektorom, certifikovaným neziskovou organizáciou Contemplative Outreach. Edward vedie kontemplatívne semináre a semináre tvorby spoločenstva (Community Building) po celom svete. Je žiakom a dlhoročným spolupracovníkom tvorcu Community Building, psychológa Scotta Pecka.

Jakub Garčár SJ

po absolvovaní teologických štúdií zameraných na ignaciánsku spiritualitu a spirituálnu teológiu roky dával ignaciánske exercície. Práve vďaka službe duchovného sprievodcu a spovedníka ho dobrý Pán požehnáva aj kontaktom s vnútrom ženy a jej prežívaním vzťahu s Bohom, čo je pre Jakuba tajomná zem svätá, pred ktorou s pokorou vyzúva sandále. V súčasnosti je tajomníkom provinciálneho predstaveného jezuitov na Slovensku a tiež národným ekleziálnym asistentom Spoločenstva kresťanského života CVX.

Anežka Karľa

Anežka je absolventka práva, avšak prostredníctvom spoznania svojich talentov a silných stránok sa rozhodla zmeniť svoje smerovanie. Rozvíjala a učila deti z marginalizovaných skupín v rámci programu Teach for Slovakia. Vždy ju to ťahalo k rozvoju druhých, už ako študentka vzdelávala odsúdených a odsúdené vo väzniciach ako lektorka Street Law. Má skúsenosti aj zo štátnej správy v rámci Kancelárie prezidenta. Dáva jej zmysel rozvíjať to, kým sme a učiť sa byť lepšou verziou samých seba namiesto sústredenia sa na to, kým nie sme. Anežka má medzinárodnú certifikáciu kouča a aktuálne pôsobí aj ako konzultantka a talentová mentorka.

Tomáš Rusňák

Hovorí o sebe: "Som milované Božie dieťa, manžel, otec. Homo viator, človek putujúci životom k večnosti.” Fascinovaný sv. Františkom z Assisi a sv. Vincentom Pallottim túži po integrálnom a prirodzenom živote vo vzťahu k Bohu, k sebe, k blížnym a prírode. Profesne ako Health Coach a štrukturálny terapeut “opravuje" ľudí z bolestí, učí, “aby pohyb nebolel” a koučuje ľudí v oblasti pohybu, výživy a životosprávy celkovo. Hľadá prienik cez aplikáciu sekulárnych/vedeckých a kresťanských/duchovných právd, hodnôt a čností do jednoty pre plnší, vitálnejší, vyváženejší a integrálny život na pozemskej ceste.

Lucia Hidveghiová

Lucia Hidvéghyová je žena, pre ktorú je dôležitá otvorenosť, Božie slovo a dialóg. Vyštudovala dejiny výtvarného umenia. Neskôr sa ako dobrovoľníčka dostala do Izraela, kde začala spoznávať Sväté písmo a judaizmus. Počas piatich rokov života vo Svätej zemi sa rozhodla naplno venovať tejto oblasti a židovsko-kresťanským vzťahom. Študovala na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a neskôr na Univerzite v Cambridge, doktorát z katolíckej teológie obhájila na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde pôsobí od roku 2008 na Katedre biblických a historických vied. Je členkou tímu slovenských biblistov a odborníkov, ktorí spolupracujú na novom preklade Svätého písma s komentármi. Za najväčšiu školu svojho života považuje ticho pri umierajúcich rodičoch a pobyt v púšti.

Katherine Potocká Tereková

Narodila sa a vyrastala v USA. V Európe žije viac než 20 rokov. Je manželkou slovenského gréckokatolíckeho kňaza Juraja Tereka. S manželom a 9 deťmi žijú v rakúskom Trumau v komunite Medzinárodného teologického inštitútu. Katie miluje homeschooling, Montessori pedagogiku, v Trumau založila a vedie Átrium Dobrého Pastiera.

Miriam Kaiser

je slovenská huslistka, speváčka a skladateľka. Vo svojich piesňach vychádza zo znalostí klasickej hudby, ale zároveň sa nevyhýba ani ľudovej spevavosti. Práve vďaka využívaniu klasických postupov a zachovaniu piesňovej formy je táto strunová zostava na Slovensku jedinečná. Dôležitou súčasťou zvuku sú poetické a duchovne ladené texty. Inšpiráciu biblickými textami Starého a Nového Zákona nachádzame na jej aktuálnom albume s názvom Šalamúnová sieň. Svoju tvorbu s radosťou prezentuje na koncertoch s trojicou profesionálnych hudobníkov: husle - Michal Slamka, violončelo - Matej Tkáč, gitara a mandolína - Terézia Mardiaková.

Komorná diskusia s Katherine Terekovou

Kate sa ako manželka, mama deviatich detí a žena žijúca v komunite s ďalšími ženami stretla vo svojom živote už asi takmer s každou manželskou a výchovnou témou. Katine obľúbené témy sú: homeschooling, starostlivosť o seba, slávenie domácej liturgie, varenie. V komornej diskusii s ňou budete mať možnosť načerpať z jej múdrosti a skúsenosti.

Praktický pohybový workshop s Tomášom Rusňákom

V rámci workshopu komplexne pokryjeme tému dýchania, diastázy a panvového dna. Ukážeme si top techniky a praktické informácie, ktoré vzájomne súvisia.

Na vybrané témy vám dám zrozumiteľné teoretické vysvetlenie funkcie a príčiny vzniku problémov, ale tiež praktické ukážky na konkrétne riešenia, cviky, tipy.

Workshop je postavený na základe mojich osobných desaťročných skúseností z praxe terapeuta, trénera, kouča, ale najmä na odborných informáciách, ktoré som nadobudol v rámci zahraničného vzdelávania do dnešného dňa. Je to prienik informácií do praxe z konceptov ako Anatomy Trains, AT in motion, AT in training, Structural integration, Zoga, Fascial Manipulation By Stecco, DNS, NDS, PDTR, Born to walk, Born to move, Move your DNA.

Počas workshopu budeme veľa dýchať, ukážeme si rôzne chyby dýchania. Následne budeme meniť svoj stereotyp dýchania, budeme využívať dýchanie ako dynamický preventívny prvok pre stabilitu chrbtice, prevenciu bolesti chrbtice, ukážeme si výhody dobrého dýchania aj pre športový výkon, celkovú vitalitu, prekrvenie, okysličenie organizmu.

Ženy po pôrode či tehotenstve naučíme, ako efektívne odstrániť cvičením diastázu a spevniť panvové dno. Budeme pracovať aj vo dvojiciach a učiť sa jeden na druhom, čo máme robiť pri cvičení v ľahu, sede aj stoji.

Workshop s Anežkou Karľa: Aké sú tvoje silné stránky?

Na tomto workshope sa bližšie pozrieme, aké sú vaše individuálne silné stránky. Pomocou aktivít budete mať možnosť objaviť, ako sa vaše silné stránky prejavujú v rámci bežného dňa. Budeme sa snažiť ich pomenovať a objaviť v oblastiach, v ktorých ich žijete – či už v práci, alebo osobnom živote. Pomocou vedenej reflexie sa budeme stávať citlivejšími na to, kde zo svojich silných stránok čerpáme  a kde sa možno stále snažíme byť niekým iným. Budeme sa sústrediť na to, ako svoje talenty zaceliť tak, aby sme z nich budovali silné stránky.Teším sa na vás!

Zážitkový workshop s Edwardom Groodym: Kontemplatívna modlitba

Tento workshop vám ponúka skúsenosť 20-minútovej skupinovej kontemplatívnej modlitby a príležitosť túto skúsenosť následne zreflektovať v zdieľaní a diskusii s Edwardom.